Do naszych konsultantów dociera bardzo dużo zapytań o parametry oleju hydraulicznego na jakim powinna pracować pompa z Hylmetu. Dziś odpowiadamy na to pytanie ?

Zalecamy, aby każda nasza pompa pracowała w granicach temperatur oleju od +20°C do +60°C.

W zakresie zalecanych temperatur lepkość kinematyczna oleju powinna wynosić pomiędzy 20 – 50 cSt. Pełen zakres wynosi 10 ÷ 1000 cSt.

*Przykład: Nasze pompy testujemy na oleju którego lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C wynosi 44,3 cSt.

Zalecamy również, aby były stosowane filtry powrotne w układzie hydraulicznym, natomiast jeżeli używamy filtra na ssaniu, aby był to filtr siatkowy. Filtr dokładny na ssaniu może ograniczać płynność przepływu oleju co prowadzi do niekorzystnego zjawiska kawitacji (podobnie jak przewody ssawne o zbyt małej średnicy).

Filtracja w układach hydraulicznych pracujących do ciśnienia 150 bar powinna wynosić 25 μm (klasa 10 NAS 1638), natomiast przy układach z ciśnieniem pracy większym niż 150 bar 10 μm (klasa 9 NAS 1638).